CBB

Identifier: https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#Exploitant usageNote Een exploitant heeft (minstens) een naam + adres (statutaire zetel of woonplaats). comment Een exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon die (juridisch) aansprakelijk is voor de activiteiten en installaties op zijn locaties. label Exploitant subClassOf http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization subClassOf http://www.w3.org/ns/prov#Agent type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#Exploitatie usageNote Een exploitatie is de uitbating van een geheel van activiteiten en installaties (al dan niet vergunningsplichtig) door een welbepaalde exploitant en op een welbepaalde locatie. comment een exploitatie komt in principe in de meeste gevallen overeen met een exploitatiezetel. Exploitaties omvatten echter ook onbemande installaties die binnen bepaalde milieu-reglementeringen beschouwd worden als een onafhankelijke entiteit, maar binnen het vennootschapsrecht niet tot exploitatiezetels worden gerekend. In die zin is het begrip “exploitatiezetel” een deelverzameling van het begrip “exploitatie”. label Exploitatie subClassOf http://www.w3.org/ns/org#Site type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#ExploitatieStaat usageNote Te gebruiken voor het opslaan van de tijdelijke status van een exploitatie. comment Geeft de staat (status) weer van een exploitatie op een bepaald moment in de tijd. label ExploitatieStaat subClassOf http://purl.org/vocab/lifecycle/schema#State type http://www.w3.org/2002/07/owl#Class Identifier: https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#exploitatie label exploitatie range https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#Exploitatie inverseOf https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#exploitatieVan type http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty type http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty Identifier: https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#lambert72_x comment Type definitie voor een lambertcoordinaat met restricties voor Vlaanderen op de x-as (De X-coordinaat uitgedrukt in meter) -- xs:double met minIncl = 22000 en maxIncl = 259000 label x-coördinaat (lambert72) range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double domain http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty Identifier: https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#lambert72_y comment Type definitie voor een lambertcoordinaat met restricties voor Vlaanderen op de y-as (De Y-coordinaat uitgedrukt in meter) -- xs:double met minIncl = 152000 en maxIncl = 245000 label y-coördinaat (lambert 72) range http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double domain http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point type http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty