CBB

Identifier: https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#Exploitant scopeNote Een exploitant heeft (minstens) een naam + adres (statutaire zetel of woonplaats). comment Een exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon die (juridisch) aansprakelijk is voor de activiteiten en installaties op zijn locaties. label Exploitant isDefinedBy https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/cbb subClassOf http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization type http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class Identifier: https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/ns/cbb#Exploitatie scopeNote Een exploitatie komt in principe in de meeste gevallen overeen met een exploitatiezetel. Exploitaties omvatten echter ook onbemande installaties die binnen bepaalde milieu-reglementeringen beschouwd worden als een onafhankelijke entiteit, maar binnen het vennootschapsrecht niet tot exploitatiezetels worden gerekend. In die zin is het begrip “exploitatiezetel” een deelverzameling van het begrip “exploitatie”. comment Een exploitatie is de uitbating van een geheel van activiteiten en installaties (al dan niet vergunningsplichtig) door een welbepaalde exploitant en op een welbepaalde locatie. label Exploitatie isDefinedBy https://data.cbb.omgeving.vlaanderen.be/id/ontology/cbb subClassOf http://www.w3.org/ns/org#Site type http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class